Tag archieven: structuur

Eiwitstructuur

De structuur van eiwitten

Laten we bij het begin beginnen. Eiwitten zijn eigenlijk lange ketens van aminozuren. Deze aminozuren vormen de bouwstenen voor een eiwit, op deze manier zijn er vele verschillende eiwitten mogelijk(eiwitstructuur), omdat er 20 verschillende aminozuren voorkomen in een eiwit. Eiwitketens kunnen gemakkelijk 1000 aminozuren bevatten, waardoor er dus een hoop verschillende eiwitstructuren mogelijk zijn. De eiwitten ontstaan door de reactie tussen de carboxylgroep(-COOH) en de aminogroep(-NH2). Hieruit ontstaan de zogenoemde peptidebindingen. Deze peptide bindingen vormen de basis voor de eiwit, waaruit de structuur van eiwitten wordt gevormd.

De verschillende structuren van eiwitten:

Er wordt bij de proteïne onderscheid gemaakt tussen vier verschillende eiwitstructuren. Dit heeft te maken met de richting en de complexiteit van de richting waarin de ketens zich gevormd hebben. De vorm waarin een eiwit zich normaal vouwt noemt men ook wel zijn oorspronkelijke conformatie. Hieronder wordt elke eiwitstructuur nader uitgelicht.

  • De primaire eiwit structuur

De aminozuren zijn aan elkaar geschakeld. De keten wordt hierbij bij elkaar gehouden door de covalente bindingen, ook wel de peptide binding genoemd.

  • De secundaire eiwit structuur

Hierbij zijn behaalde delen van de eiwit aan elkaar geschakeld door middel van waterstofbruggen. Bekende begrippen waarbij dit van toepassing is zijn de a-helix en de B-sheet.

  • De tertiare eiwit  structuur

Hierbij is de gehele eiwit gevouwen en worden er over de gehele keten waterstofbruggen, disulfidebruggen gevormd. Tevens wordt er een aantrekkingskracht door de vele negatief en positief geladen atomen gevormd, deze ionische geladen atomen zorgen voor een derde aantrekkingskracht.

  • De Quaternaire eiwit  structuur

Bij de quaternaire structuur is er bijna geen structuur meer te herkennen. Hierbij vormen verschillende eiwitketens verbindingen met elkaar. Deze quaternaire eiwit structuur wordt ook wel het eiwitcomplex genoemd. Een voorbeeld van een eiwitcomplex is hemoglobine.